Hermetik Kombide Baca Montajı

Hermetik Kombide Baca Montajı Günümüzde özellikle evlerde en çok tercih edilen kombi türü Hermetik kombidir. Hermetik kombiler baca bağlantısına ihtiyaç duymazlar. Kombinin kendisine ait özel bir baca sistemi bulunur. Bu sistem sayesinde dış ortam ile bağlantı sağlanır.

Hermetik kombi kullanılan ortamda bina bacası olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu tür kombiler, bina bacasına bağlantı yerine özel bacası ile dışarıya bağlantı kurarlar. Temiz hava dışarıdan direkt olarak alınırken, kirli hava da bu özel boru sayesinde dışarıya direkt olarak verilecektir.

Hermetik Kombide Baca Montajı

Bacalı kombiler kadar olmasa da Hermetik kombi kurulumu sırasında da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Hermetik kombilerde ‘Kuşluk’ adı verilen özel bir baca sistemi mevcuttur. Bu sistem, temiz havanın kombiye gelmesini sağlarken yanan atık gazın aynı şekilde dışarı atılmasını sağlar.

Hermetik kombilerin kurulumu için özel kullanım kılavuzları bulunmaktadır. Bu kılavuzlarda bağlantının en doğru şekilde nasıl yapılacağı detaylı şekilde anlatılır. Kombinin satın alınmasıyla birlikte özel baca sistemi de yanında gönderilecektir. Bu sistem kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere göre özenle kurulmalıdır.

Bu tür kombilerde baca sistemi kurulum yapılan ortama göre bazı ekler isteyebilir. Setin dış ortama bağlantısının yeterli olmaması durumunda uzatmaya ya da ilave boruya ihtiyaç duyulabilir. Burada en önemli konu, kullanılan ek malzemelerin en iyi kalitede olmasıdır. Hermetik kombilerde ek boru ihtiyacı duyulması halinde görevli kişiler gerekli ölçümleri yaparak ihtiyaç duyulan boru uzunluğunu belirlerler.

Hermetik Kombide Baca Montajı

Hermetik Kombide Baca Montajı dışarıya doğru verilmesi çok önemlidir. Bu nedenle bu tür kombiler daha çok dış mekana kolay çıkış sağlayan alanlara monte edilir. Pencere yakını duvarlar, bunun için en doğru alanlardır.  Kombinin dış alana yakın olması sayesinde, özel atık gaz borusu kolaylıkla dışarıya verilebilir.

Atık gaz borusunun açılabilir bir pencere yakınında bulunması en doğrusudur. Bu alan 40 cm’den daha uzak olmamalıdır. Bu konuda en doğru bilgiye kullanım kılavuzundan ulaşılabileceği gibi, kombi konusunda gerekli eğitimi almış montaj ekibi de en uygun alanı kolay bir şekilde belirleyecektir.

Kombinin atık gaz borusunun montajı sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise borunun hava koşullarına en uygun şekilde montaj edilmesi olacaktır. Borunun kötü hava şartlarında sıkıntı yaratmaması için, özellikle yağmur yağdığı zaman boruya su gelmemesi için mutlaka eğimli olarak monte edilmesi gerekir. Hermetik kombilerin gaz çıkış borusunun dışarı çıkan kısmında %3 oranında aşağıya doğru bir eğimle monte edilmesi doğru olacaktır. Bu sayede borunun hava şartlarından etkilenmesinin önüne geçilmiş olur.

Hermetik kombi kurulumu için genel olarak mutfaklar tercih edilmektedir. Mutfak hem yeterli büyüklüğe sahip hem de en iyi havalandırılan yer olarak bilinir. Kombi kullanılan alanda havalandırmanın iyi olması çok önemlidir. Bu nedenle kombi Hermetik bile olsa mutlaka bir menfez kullanılması gerekmektedir.