Bacalı Kombilerde Baca Montajı

Bacalı Kombilerde Baca Montajı

Bacalı Kombilerde kullanımında tercihiniz bacalı kombiden yana olduysa dikkat etmeniz gereken birçok nokta bulunacaktır. Kombinin baca sistemine dahil edilmesinin yanı sıra mutlaka bir menfez kullanımıyla odanın havalandırılması gerekir. Menfez, kombinin büyüklüğüne göre belirlenirken, bacalı kombilerde tehlikeli durumların yaşanmaması için hayati öneme de sahiptir.

Bacalı kombilerin montaj edileceği alan belirlenirken, çekiş gücünün oldukça yüksek olmasına ve uygun şartlara sahip bir bacanın bulunmasına dikkat etmek gerekir. Kombinin bacaya bağlanabilmesi için belirlenen kriterlere mutlaka uymalıdır. Bağlantının dikkatli yapılmaması ve kurallara tam olarak uyulmaması sonucunda kombide sızıntı yaşanabilir, bu durumda o alanda bulunan insanların hayatını tehlikeye sokabilir.

Bacalı kombilerde sızıntıyı önlemek için öncelikle bacanın tam olarak sızdırmaz şekilde bağlanmasına dikkat etmek gerekir. Bu durum sadece bacalı kombiler için geçerlidir. Kombi Hermetik ya da fanlı ise bir baca sistemine gerek duyulmaz. Bu türdeki kombilerde kendisine ait özel baca sistemi bulunmaktadır.

Bacalı Kombilerde Baca Montajı

Bacalı kombiler genel olarak apartmanlarda bulunan bacalara monte edilirler. Apartmanlarda bulunan baca sistemi müstakil baca ve şönt baca olarak gruplandırılır. Müstakil bacaya sahip bir apartmanda en fazla 5 kata, şönt bacalı apartmanlarda ise en fazla 10 kata kadar kullanım izni bulunmaktadır. Daha yüksek katlı apartmanlarda bu kat sayısının üstündeki daireler mutlaka Hermetik tarzda kombi tercih etmelidir.

Bacalı kombinin monte edileceği yerin belirlenmesi için birçok noktaya dikkat etmek gerekir. Öncelikle konutun bulunduğu yerin iklim koşulları, konutta bulunan ısı kaybı, binada mevcut bulunan yalıtım sistemi gözden geçirilmelidir. Tüm bu bilgilerin ardından istenilen kombinin boyutları belirlenebilir. Bacalı kombiler genel olarak 20.000 kcal/h – 25.000 kcal/h arasında kapasiteye sahiptir. Tüm bu bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan kombi kapasitesi kolaylıkla seçilecektir.

Bacalı kombilerde kullanılan borunun mutlaka paslanmaz çelik malzemeden seçilmesi gereklidir. Boru olarak rijit ya da spiral boru tercih edilebilir. Rijit boru ek boru ihtiyacı duyarken, spiral boruda ek boru kullanımına gerek kalmayacaktır. Borunun duvar ya da tavan gibi bir alana mutlaka sabitlenmesi gerekir.

Kombi kurulumu sırasında cihaza bağlı olarak dik şekilde bir boru kullanılmalıdır. Bu boru genel olarak 33 cm civarında tercih edilir. Borunun bitiminde ise dirsek boru kullanılmalıdır. Atık gaz borusunun doğru bağlanması oldukça önemlidir. Boru, bacaya 2 – 3 derecelik bir eğimle bağlanmalıdır. Boruların bağlantısı sırasında dikkat edilecek en önemli şey, sızdırma olmayacak şekilde bağlantının sağlanmasıdır. Boruların ek yerlerinde sızdırmazlığı garantilemek için sızdırmazlık malzemesi tercih edilebilir. Bu malzeme, ısıya karşı mutlaka dayanıklı olmalıdır.

Boruların geçtiği alanlar da önem taşır. Borulardan geçen ısının yüksek olmasından dolayı, yatak odası, banyo gibi alanlardan geçirilmemesi gerekmektedir. Kombinin baca borusunun mutlaka aydınlığa bağlanması gerekir. Bu tür kombilerde borular asla camdan dışarı doğru uzatılmaz.